Service Management Dashboard

Actueel inzicht in je Service Management prestaties met het
ISM Dashboard.

Customer-performance-dashboard-scaled

Direct actuele informatie

Het ISM dashboard helpt (IT-)managers snel inzicht te krijgen in de prestaties van hun organisatie. 

Het is een praktisch stuurmiddel om serviceniveaus, processen en hun teams te motiveren en bij te sturen. 

In het dashboard komen KPI’s, prestaties en verbeteracties samen. Onderlinge verbanden worden hierdoor zichtbaar.

Gericht kunnen sturen op je verbeteracties

Om gericht te kunnen sturen is actuele en accurate trendinformatie nodig. Het ISM Dashboard koppelt doelstellingen, KPI’s, werkwijze, teamprestaties en verbeteracties op unieke wijze aan elkaar.

Het ISM Dashboard kent een logische structuur en geeft snel inzicht in trends en oorzaken hiervan. 

Dashboard innovaties doen we gezamenlijk met de gebruikers zodat deze praktisch en snel beschikbaar zijn.

Meten is weten!

Middels een doordacht ontwerp geeft deze PowerBi- rapportage de belangrijkste KPI’s, prestaties en acties overzichtelijk weer.

Blijvend positief effect

Organisaties die het dashboard gebruiken zien op korte termijn resultaat en zeggen dat het een blijvend positief effect heeft op de dienstverlening, zoals in het voorbeeld: geen tickets meer zonder einddatum (Oranje kleur), de werkvoorraad neemt af en er worden structureel meer meldingen verwerkt.

Direct toegevoegde waarde...

Het dashboard is van grote toegevoegde waarde voor managers die in één oogopslag een beeld willen krijgen van de actuele prestaties, gerelateerd aan de organisatiedoelen en de mogelijke verbeteracties.

Heb je vragen over het ISM Dashboard, neem dan gerust contact met ons op!

People performance