Grip op je informatiebeveiliging

Het vertalen van normteksten uit ISO27001, BIO, NEN7510 of Cobit naar concrete acties is complex en tijdrovend. Maar niet met de webbased ISM compliancy tool!

Information security1

Snel grip op je informatiebeveiliging

Met de webbased ISM compliancy tool kan je organisatie eenvoudig en proactief voldoen aan de eisen. De tool geeft een duidelijk overzicht van de activiteiten die moeten plaatsvinden om aan de eisen te voldoen.

Ook wordt duidelijk wie verantwoordelijk is voor de besturing van deze activiteiten. Deze uitwerking sluit aan op de al aanwezige IT-processen. 

Indien je moet voldoen aan meerdere normen zie je waar deze overlappen en kun je met één set aan acties aan meerdere normen voldoen. De bijbehorende monitor geeft een actueel inzicht in de status en bevordert het kwaliteitsbewustzijn. Zo krijg je snel grip op informatiebeveiliging.

Waarom is de Compliancy tool interessant voor mijn organisatie?

Het beschrijven en aansturen van deze activiteiten is specialistisch werk en kost veel tijd. De ISM compliancy tool geeft voor de belangrijkste normen aan welke activiteiten een IT-organisatie moet uitvoeren om aan deze kwaliteitsnorm te voldoen. Ook geeft de tool aan welk IT-proces en functionaris verantwoordelijk is voor de correcte opzet, bestaan en werking. Hierdoor sluit de uitvoering aan op de bestaande werkwijze van de IT-organisatie.

De monitor in de tool geeft een actueel beeld van de mate waarin de organisatie al aan de eisen voldoet, dit bevordert het bewustzijn. Met de compliance tool bespaart u niet alleen veel tijd, maar ook kosten. Zo wordt het voldoen aan de eisen een stuk eenvoudiger en integraal onderdeel van de werkwijze.

Information security2

Snel grip op je informatiebeveiling

Met de ISM compliancy tool, kun je snel voldoen aan normen als ISO27001, BIO, NEN7510 of Cobit

Business,People,Happy,Showing,Team,Work,And,Giving,Five,After

Wat krijg je en voor wie?

De ISM compliancy tool is een web-applicatie waarin de voor jou organisatie geldende normen worden ontsloten en de activiteiten worden gekoppeld aan de verantwoordelijk processen en functionarissen.

De ISM compliancy tool kan door iedere IT-organisatie worden toegepast, ook als geen gebruik wordt gemaakt van de ISM-methode.

Heb je vragen over de ISM compliancy tool, neem dan gerust contact met ons op!